Archiv


Hasík

Pod tímto pojmem se skrývá systém preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Od dubna do června 2012 se děti 2. a 6. ročníku naší školy setkávaly s instruktory HZS Uherský Brod.

 
 

Preventivní program byl rozdělen do dvou výukových bloků, které pak byly doplněny půldenní exkurzí na stanici HZS v Uherském Brodě. Podstatou preventivního programu byla neustálá vzájemná komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi, maximální využití názorných pomůcek a preventivně výchovných materiálů včetně drobných odměn pro děti. Více na www.zsstrani.cz – fotogalerie.

Ve fotogalerii můžete shlédnout další aktivity 2. tříd.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek