Archiv


Beseda se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou

V úterý 2. října 2012 se žáci II. stupně zúčastnili v rámci Týdne knihoven besedy s paní spisovatelkou Alenou Bartošíkovou, která žije v Uherském Brodě.

 
 

Paní spisovatelka nám krátce přiblížila své dětství, které strávila ve Veselí nad Moravou. První knihu "O Veselí a Veselanech" věnovala právě tomuto kraji. Pak už následovaly příběhy, které posbírala v blízkého okolí, zapsala si je a ty nejlepší později napsala  do svých knih. Byly to příběhy z Uherského Brodu, Kopanic, Luhačovic a dokonce jeden i od nás ze Strání. Ten nám také přečetla. Byla to pověst o  straňanské dívce Kači, která se nemohla vdát, protože se jí chlapci báli. V příběhu paní spisovatelky si Kaču od tancovačky odvedli cizí mládenci a ve Strání už ji nikdy nikdo nespatřil.

Paní Bartošíková nám představila některé ze svých knih vždy krátkou ukázkou nebo povídáním o tom, jak vznikaly:    

Za studánkami Bílých Karpat“

Modrý Albatros“

O studánce Ohloběnce“

O lopenickém Dráčkovi

Na závěr jsme dostali prostor pro dotazy, čehož jsme bohatě využili, protože se nám nechtělo jít do vyučování. Paní Bartošíková nám kladla na srdce:

„Zapisujte si příběhy a zážitky, které Vám budou vyprávět Vaši blízcí. Ty příběhy tu zůstanou s Vámi, i když oni už tu nebudou.“

Paní Bartošíkovou jsme odměnili velkým potleskem, který si určitě zasloužila.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek