Archiv


Jaroslav Vrchlický

Ve středu 3. října 2012 se vydali všichni deváťáci druhou vyučovací hodinu do školní knihovny. Spolu s paní učitelkou si chtěli připomenou nedávno uplynulé výročí jednoho z velkých českých básníků Jaroslava Vrchlického. 9. září 2012 uplynulo již 100 let od jeho úmrtí.

 
 

Paní učitelka Marie Kloudová  nám přiblížila Vrchlického život i dílo pečlivě připraveným výkladem. Vyprávěla nám hlavně zajímavosti, takže jsme se vůbec nenudili. Své povídání zakončila  recitací   veršů  básně  „Jarní romance“ a  „Za trochu lásky“.

Ne všechno, co jsme o Vrchlickém slyšeli, si zapamatujeme, ale to, že napsal kolem 260 knih, 80 básnických sbírek a asi 4 0000 veršů, zapomenout nejde. 

 
Tvorba INTERNETOvých stránek