Archiv


České balady

Ve čtvrtek 4. října 2012 jsme se zúčastnili literárně hudebního pořadu s názvem: „České balady.“

 
 

V hodinovém programu, který zachycoval vznik a vývoj české balady od balad lidových až po umělé, byly zastoupeny balady české lidové tvorby i díla českých klasických autorů. Nejprve jsme se zaposlouchali do balady „Vandrovali hudci“, následovala balada K. J. Erbena: „  Vrba“, Wolkerova: „Balada o námořníku“ a nakonec „Červený květ“ od Petra Bezruče.

Pořad nás velmi zaujal, ukázky balad byly předváděny v kostýmech s náznakovou dekorací, choreografické zpracování bylo doplněno hudebním doprovodem. Všichni jsme s údivem sledovali toto představení. Všichni účinkující sklidili velký potlesk od žáků a učitelů.

 

 
Tvorba INTERNETOvých stránek