Archiv


Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Strání, podle ustanovení § 46,  § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění přijala ke dni 15. 4. 2013 k základnímu vzdělávání v Základní škole a Základní umělecké škole Strání od školního roku 2013/2014 následující žáky

 
 

2013_38

 

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Strání podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, odkládá začátek povinné školní docházky o jeden školní rok následujícím žákům:

 2013_29

 

 

 
Přiložené soubory
zverejneni_rozhodnuti_web.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek