Archiv


Den Země

I tento rok se naše třída zapojila do oslav dnu Země. V pondělí 22.dubna naše třída uklízela okolí školy (hrabali jsme listí, sbírali odpadky a kameny). V úterý probíhalo projektové vyučování na Téma živočichové, a to v blocích anglický jazyk, zeměpis, český jazyk a výtvarná výchova.

 
 

V těchto blocích jsme plnili různé úkoly zaměřené na vybrané téma. Nejdříve to byly doplňovačky a křížovky, potom jsme hádali zvíře podle charakteristiky, vytvářeli kartu živočicha, kreslili obrázek, skládali krátké básničky a nakonec jsme ve výtvarce tvořili brouky skládáním papíru. Prožili jsme zajímavé dopoledne.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek