Archiv


Projekt Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka

Náš projekt má název Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání. Projekt je zaměřen na posílení atraktivnosti, rozšíření a zvýšení kvality výuky anglického jazyka na ZŠ Strání zavedením výukové metody „ Helen Doron Early English“ (HD) s využitím interaktivních způsobů výuky. Výuka Aj v 1. a 2. ročníku dle projektu bude zahájena 1. 9. 2009 jako nepovinný předmět.

 
 

Náš projekt má název Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání. Projekt je zaměřen na posílení atraktivnosti, rozšíření a zvýšení kvality výuky anglického jazyka na ZŠ Strání zavedením výukové metody „ Helen Doron Early English“ (HD) s využitím interaktivních způsobů výuky. Výuka Aj v 1. a 2. ročníku dle projektu bude zahájena 1. 9. 2009 jako nepovinný předmět. Na projektu pracuje  od 1.1. 2009  projektový tým, který se bude podílet na jeho realizaci do  31. 12. 2011. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aby byla realizace projektu úspěšná, musely se vytvořit vhodné materiální podmínky v  rámci dovybavení školy. Koncem měsíce května se na naší škole kompletně dokončily práce v učebně anglického jazyka.  Je zde  vyměněna elektroinstalace, provedly se zednické a malířské práce a výměna podlahy. Učebna je vybavena novým nábytkem a technickým zařízením – kromě keramické tabule zde byla  nainstalována i tabule interaktivní. Během dvou měsíců – dubna a května tohoto roku -  vznikla  nová jazyková učebna, která splňuje veškeré odborné požadavky pro výuku cizích jazyků v začátku 3. tisíciletí.

 

Výukové centrum Helen Doron Early English (HDEE) pořádalo v Opavě v měsíci dubnu školení učitelů ZŠ – SUPER NATURE.

Naše učitelky anglického jazyka Bc. Dagmar Halodová , Mgr. Iveta Popelková-Gibalová a Radka Popelková se školení zúčastnily. Kurzy anglického jazyka Super Nature 1 a Super Nature 2 byly vytvořeny speciálně pro výuku žáků ve věku 6 až 9 let na 1. stupni základních škol. Cílem vzdělávací akce bylo naučit učitele používat moderní metodické postupy v hodinách anglického jazyka. Zábavnou formou učit děti cílovou slovní zásobu přiměřenou jejich věku, kterou budou děti umět používat ve správném kontextu. Pomocí příběhů, interaktivních  her  a aktivit  pak dětem   vysvětlí  slovní  zásobu  v  rámci  tzv. „Green English“, tedy týkající se přírody, ekologie,  rostlin a  zvířat. Živé,  původní  písničky a říkanky jim pomohou vzbudit u žáků zájem. Učitelé dostali i tipy, jak povzbuzovat práci ve skupině a uspokojovat zájmy a vývojové potřeby žáků této věkové skupiny. Děti pak pracují s obrovským zájmem a rády se zapojují do aktivit, zpěvu, hry. Žáci se tak učí jazyk přirozenou cestou, jsou motivováni a tím si hodně zapamatují. Zúčastněné učitelky získaly certifikáty Helen Doron, SUPER NATURE pro 1. a 2. ročník.

 

SUPER NATURE

Je revoluční kurz anglického jazyka pro 1. a 2. ročník základních škol, který umožňuje všem dětem absorbovat angličtinu přirozeně a bez námahy – jakoby mávnutím kouzelného proutku! Program se zaměřuje na mluvenou angličtinu, propaguje autentické užití jazyka a představuje slovní zásobu více než 500 slov v každém z kurzů doplněnou o spoustu dalších zábavných aktivit. Prostřednictvím her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, scének a poslechu napínavých příběhů se děti učí o přírodě, ekologii, rostlinách, zvířatech a věcech, které obklopují jejich každodenní život.

Super – Nature vytváří, posiluje a upevňuje vztah dítěte k přírodě a ekologii.

Více informací vztahujících se k našemu projektu je možné najít  na webových stránkách naší školy (www.zsstrani.cz) .  Tyto stránky obsahují bližší informace o vzniku projektu,  projektovém týmu, tiskové zprávy týkající se realizace projektu  a fotogalerii ukázkových hodin výukovou metodou HD.

 

Zdenka Davidová

 

 
Tvorba INTERNETOvých stránek