Archiv


Základní umělecká škola

Ve školním roce 2009/2010 budou otevřeny dva obory: hudební a výtvarný. Je naplněna povolená kapacita, tedy 100 žáků. Zástupkyní ředitelky této součástí školy je od 1.9.2009 Mgr.Klára Kolajová.

 
 

Ve školním roce 2009/2010 budou otevřeny dva obory: hudební a výtvarný. Je naplněna povolená kapacita, tedy 100 žáků. Zástupkyní ředitelky této součástí školy je od 1.9.2009 Mgr.Klára Kolajová.

Do výtvarného oboru se přihlásilo 23 žáků a budou tak otevřena dvě oddělení podle věku přihlášených. Vyučovat bude Mgr.Marta Macíčková.

V hudebním oboru je přihlášeno 77 žáků, kteří jsou rozděleni do následujících oddělení:

-         smyčcové nástroje ( housle, violoncello)

-         klavír a klávesové nástroje

-         strunné nástroje ( kytara, el.kytara)

-         dechové nástroje ( flétna, klarinet, tenor)

-         hlasová výchova

Vyučující hudebního oboru:

p.Róbert Bánovec - 14 žáků ( kytara, klarinet, flétna klávesy )

p.Katarína Bánovcová - 7 žáků ( klávesy )

sl.Aneta Chvílová - 13 žáků ( klávesy, hlasová výchova )

Mgr.Klára Kolajová - 10 žáků ( klavír, klávesy )

p.Anna Přikrylová - 18 žáků ( housle )

sl.Helena Přikrylová - 4 žáci ( violoncello )

p.Pavel Vacek - 11 žáků ( dechové nástroje )

V současné době pořizujeme hudební nástroje, notový materiál a o prázdninách budeme zařizovat a vybavovat učebny pro novou součást naší školy.

Mgr.Irena Michalčíková

 
Tvorba INTERNETOvých stránek