Archiv


4.A - hodina vlastivědy jinak

V úterý, 15. října 2013, proběhla hodina vlastivědy v multifunkčním sále naší školy. V tomto pololetí probíráme historii naší země.

 
 

Po zvládnutí nejstarších dějin jsme se dostali po příchod Slovanů a také k nejstarším pověstem o jejich životě. Třída byla rozdělena na několik skupin a každá si připravila malé divadlo na dané téma. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se žáci s tématy vypořádali a také jak zaujali své spolužáky. Přiložené fotografie jsou důkazem jejich domácí přípravy, týmové spolupráce a také fantazie.

 
  Obrázky
Tvorba INTERNETOvých stránek