Archiv


Javorinka na Martinských hodech

V sobotu, 9.listopadu 2013, vystoupil  dětský folklorní soubor Javorinka ve Květné, na Martinských hodech.

 
 

A byla to premiéra, protože se jednalo o historicky první vystoupení dětí na oslavách martinských hodů ve Květné. Děti si velmi hezky užily i dalšího doprovodného programu, kterým bylo divadelní představení. Vlastní vystoupení pojaly s radostí a skutečnou pohodou. K tomu velkou dávkou přispěla i doprovodná muzika našich žáků základní umělecké školy pod vedením p.učitelky Aničky Přikrylové. Jako vždy profesionální přístup a pohodový doprovod, za což patří uznání a poděkování jak žákům, tak paní učitelce.

 Přítomní diváci nás ocenili velkým potleskem. Děkuji také Mgr.Andree Straussové za bohaté občerstvení pro všechny účinkující a také malým tanečnicím z řad nadšených diváků za neplánovanou, ale podařenou spoluúčast na našem programu. Velké poděkování patří i rodičům dětí z Javorinky za pomoc před a po vystoupení. 

 
Tvorba INTERNETOvých stránek