Archiv


Projektový den ve 4. A

Ve středu 20. 11. 2013 proběhl ve třídě 4. A další projektový den, tentokrát na téma „modelky, reportéři a policisté“.

 
 

Po dramatickém úvodu, kde drsní policisté odhalili a zatkli pachatele loupeže, jsme byli výřečnými reportéry informováni o celém průběhu akce. Něžnější část třídy nám s elegancí a noblesou předvedla své modely na módní přehlídce. Za doprovodu hudby a potlesku publika se 9 modelek rozloučilo závěrečnou promenádou. Každá ze čtyř skupinek dětí pak společně vypracovala své slohové cvičení na téma: popis osoby nebo děje. A už tu byl další úkol. Policisté měli vypátrat obálku s důležitým vzkazem. Tu našel investigativní žurnalista Honzík a obálka skrývala početní příklady pro všechny děti. Závěr vyučování patřil výrobě vlastních návrhů modelů, které pak byly vystaveny na třídní nástěnce (viz. fotogalerie).       

 
Tvorba INTERNETOvých stránek