Archiv


Technické práce

ZŠ a ZUŠ Strání od letošního školního roku spolupracuje se SOU Uh. Brod při realizaci Projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 
 

Žáci naší školy v rámci projektu navštěvují volnočasové aktivity v kroužku „Technické práce“.

Náplní kroužku jsou následující aktivity:

1) ruční zpracování dřeva (teoretický vstup do světa dřeva a jejího zpracování, využití dřevěné stavebnice a sady na práci se dřevem),

2) ruční a strojní zpracování kovů (teoretický vstup do světa kovů – historie a nové trendy strojního zařízení, využití mikrometru, digitálního posuvného měřítka a sady nářadí pro ruční zpracování kovů),

3) automobilový průmysl (úvodní seznámení s automobilem a jeho výbavou, využití stavebnice Merkur a skládacího modelu vozidla).

Kroužek probíhá každé druhé pondělí odpoledne a navštěvuje ho 13 žáků. Součástí kroužku je návštěva dílen SŠ 4x za rok, kde si žáci osobně procvičí získané teoretické znalosti z výuky volnočasové aktivity s modely a sadami na pořízených investicích - brzdová stolice, soustruh, ruční hoblík. Žákům ZŠ v rámci jejich volnočasové aktivity bude z projektu propůjčena sada nářadí pro ruční zpracování kovů, mikrometr, digitální posuvné měřítko, stavebnice Merkur, skládací modely vozidel, dřevěné stavebnice, sada na práci se dřevem. Během jednoho školního roku žáci absolvují jednu odpolední výukovou exkurzi do Rudolf Ekodomy Bratřejov, kde si prohlédnou výrobní prostory a techniku s možností navštívení stavby a jednu celodenní výukovou exkurzi do Hyundai Nošovice, kde uvidí výrobní linku a technologii výroby až po finální výrobek.

 
  Obrázky
Tvorba INTERNETOvých stránek