Archiv


Popřáli jsme maminkám

Dne 11. 5. 2014 se uskutečnila ve velké tělocvičně ZŠ a ZUŠ školní akademie pořádaná ke Dni matek. Žáci pod vedením svých učitelů nacvičovali program pro své maminky. Tímto vystoupením jim chtěli poděkovat za jejich starost a péči.

 
 

Celým programem nás provázeli Iveta Adámková a Marián Flekač z IX. A. Na úvod zazněly slavnostní fanfáry žáka z 5. A. Zhlédli jsme i tance, k čemuž nám přispěli žáci z Javorinky za doprovodu Dětské cimbálové muziky a žáci z 5. A, 6. A a 9. A zatančili moderní tanec. Vystoupení se střídala s nejlepšími školními recitátory tří různých kategorií, kteří se umístili na 1. místě v recitační soutěži konané 17. února 2014 na naší škole. Žáci třetích tříd ukázali, jak Pat a Mat sledují zajímavé televizní pořady. Prvňáčci z 1. A z písmenek poskládali pro maminky přání a 1. B písničkou a básničkami oznámila rodičům, čím by chtěly být. 5. B maminkám předvedla, jak je to s s dnešní moderní Šípkovou Růženkou a 5. A publiku připomněla nejznámější televizní seriály prostřednictvím krátkých ukázek z nich.

Děkujeme všem účinkujícím dětem a učitelům, kteří s nimi vystoupení připravili, pak vybraným žákům z vyššího stupně. Ti s velkou ochotou pomáhali chystat nářadí a mikrofony během celého představení, jiní zase ochotně pomáhali v zákulisí. Je nutné poděkovat SRPDŠ za pomoc při průběhu tohoto programu a za zajištěné občerstvení pro rodiče a děti. Děkujeme zvukařům Novákovým za výborné ozvučení a osvětlení pódia. Nemalé poděkování patří všem rodičům, kteří se akademie pořádané ke Dni matek zúčastnili. Věříme, že i v příštím roce se u této příležitosti opět sejdeme v tak hojném počtu.

Fotografie ze školní akademie si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webových stránkách naší školy. DVD si mohou děti objednat u svých třídních učitelů.          

 
Tvorba INTERNETOvých stránek