Archiv


Netradiční olympiáda

Poslední schůzky Relaxáčku byly věnovány tradičním i netradičním disciplínám sportovní olympiády. Děti se mohly zapojit do skoků do dálky, z místa, v pytli nebo přes švihadlo, točení kruhem, hodů létajícím talířem či míčem na koš, kohoutích zápasů aj. 

 
 

Závěrečné vyhodnocení s předáváním diplomů a cen proběhlo v den vydávání vysvědčení 27. 6. 2014. Velký dík patří jako každý rok firmě RUMPOLD UHB, s.r.o. a finanční poradkyni OVB Allfinanz Dance Šašinkové, jež přispívají diplomy a cenami nejen pro tuto akci ale i v průběhu celého školního roku. Více viz. fotogalerie.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek