Archiv


Plastožrout 2014

Každý rok se žáci naší školy aktivně zapojují do třídění odpadu. Ve svých třídách sbírají papír do vlastnoručně vyrobených „papíráků“, na plasty mají oranžové koše. Dvakrát ročně se mohou zúčastnit sběru starého papíru. Celoročně se také zapojují do akce pod názvem “Nakrmte plastožrouta“, což znamená průběžné sbírání uzávěrů od petlahví. 

 
 

V červnu 2014 byla soutěž vyhodnocena, prvenství získali naši nejmenší – žáčci ze třídy 1.A, kteří nasbírali přes 50 kg vršků. Do akce se zapojila i p. uč. Nikola Stolaříková s dětmi z keramického oddělení ZUŠ (9,5 kg) a obě místní MŠ (66 kg). Celkem se nasbíralo necelých 400 kg tohoto recyklovatelného materiálu. Zapojení jednotlivých tříd:

1 A - 52,4 kg

1. B - 24,5 kg

2. A – 11,7 kg

2. B – 19,6 kg

3. A – 49,5 kg

3. B – 50,1 kg

4. A – 40,5 kg

4. B – 15,4 kg

5. A – 12 kg

5. B – 2,4 kg

8. B – 6,6 kg

9. A – D. Zimčák, J. Krenek – 14,9 kg

 
Tvorba INTERNETOvých stránek