Archiv


Technické práce

ZŠ a ZUŠ Strání i v tomto školním roce spolupracuje se SOU Uh. Brod v projektu volnočasových aktivit v kroužku „Technické práce“. 

 
 

Náplní kroužku jsou tři aktivity:

1) ruční zpracování dřeva (teoretický vstup do světa dřeva a jeho zpracování, využití dřevěné stavebnice a sady na práci se dřevem),

2) ruční a strojní zpracování kovů (teoretický vstup do světa kovů – historie a nové trendy strojního zařízení, využití mikrometru, digitálního posuvného měřítka a sady nářadí pro ruční zpracování kovů),

3) automobilový průmysl (úvodní seznámení s automobilem a jeho výbavou, využití stavebnice Merkur).

Kroužek probíhá každé druhé pondělí odpoledne a navštěvuje ho 16 žáků. Součástí kroužku je návštěva dílen SŠ 4x za rok, kde si žáci osobně procvičí získané teoretické znalosti z výuky volnočasové aktivity s modely a sadami pořízenými z investic - brzdová stolice, soustruh, ruční hoblík. Žákům ZŠ v rámci jejich volnočasové aktivity je z projektu propůjčena sada nářadí pro ruční zpracování kovů, mikrometr, digitální posuvné měřítko, stavebnice Merkur, dřevěné stavebnice, sada na práci se dřevem. Během jednoho školního roku žáci absolvují jednu odpolední výukovou exkurzi na Pilu Kelníky, kde si prohlédnou výrobní prostory zpracování dřeva a kamene a jednu celodenní výukovou exkurzi do Muzea Tatra Kopřivnice.

I v tomto školním roce pokračuje spolupráce SOU v Uh. Brodě v předmětu pracovní činnosti, a to sdílením dílen a učeben. Žáci naší školy jezdí na hodiny pracovních činností do Uh. Brodu, kde probíhá výuka podle stanovených témat: ruční opracování kovu, ruční zpracování dřeva, demontáž automobilových strojních skupin na součástky a jejich zpětné sestavení, údržba osobního automobilu a obsluha, práce se servisní automobilovou technikou, strojní opracování kovů a přesné měření obrobků, strojní a ruční zpracování dřeva.

Své výrobky si žáci vezmou domů. Práce v dílnách žáky baví a vyučující je chválí, jak jsou šikovní. Dopravu i svačiny pro žáky hradí střední škola z projektu. 

 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek