Archiv


Popřáli jsme maminkám

Dne 24. 5. 2015 se uskutečnila ve velké tělocvičně ZŠ a ZUŠ školní akademie pořádaná ke Dni matek. Žáci pod vedením svých učitelů pečlivě nacvičovali program pro své maminky.  Proto patří všem obrovský dík, protože každý se úkolu ujal velmi svědomitě a zodpovědně.

 
 

Eliška Janovská a Josef Zámečník z deváté třídy nás vzorně provázeli celým programem. Děti z první třídy nám prozradily, jaké jsou jejich maminky, zaposlouchali jsme se také do vítězných básní recitační soutěže jednotlivých kategorií, třeťáci zpívali melodické písně a děti z družiny tancovaly. Sedmáci nás rozesmáli dvěma scénkami – jak jinak než ze školního prostředí. V druhé části programu se také tancovalo: lidové tance předvedly děti z Javorinky, páťáci nám ukázali, jak se tančí v jednotlivých věkových kategoriích a moderně tančili i šesťáci a žáci z Tanečního oboru ZUŠ. Měli jsme možnost si poslechnout krásné myšlenky francouzského spisovatele Exypéryho z knihy Malý princ v podání žákyně sedmé třídy. Na závěr vystoupili hoši z devátého ročníku se svým cvičením. Parkour předvedli opravdu skvěle. Věříme, že připravený program se všem líbil. Pro maminky a babičky byl připraven s láskou a s velkou snahou předvést vše co nejlépe.

Velké poděkování patří vybraným žákům devátých tříd, protože s velkou ochotou pomáhali chystat nářadí a mikrofony během celého představení. Jiní zase ochotně a s velkou snahou pomáhali v zákulisí. Je nutné poděkovat SRPDŠ  za zajištěné občerstvení pro rodiče a děti. Děkujeme zvukařům Ing. Jiřímu Novákovi a jeho synu Jirkovi za výborné ozvučení a osvětlení nejen na nedělním představení, ale také na generální zkoušce konané ve čtvrtek 21. 5. 2015. Nemalé poděkování patří všem rodičům, kteří se akademie pořádané ke Dni matek zúčastnili. Věříme, že i v příštím roce se u této příležitosti opět sejdeme v tak hojném počtu. Fotografie ze školní akademie si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy ve fotogalerii.                                                                                                                                                         

 
Tvorba INTERNETOvých stránek