Archiv


Ředitelské volno

V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuji na 29.6.2015 a 30.6.2015 volné dny. Důvodem je rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ a ZUŠ Strání.

Současně bude přerušen provoz školní jídelny, školní družiny a ZUŠ.

 
 
 
Přiložené soubory
ředitelské volno.jpg
 
Tvorba INTERNETOvých stránek