Archiv


SLAVNOST SLABIKÁŘE aneb SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

...Jsme malí, ale šikovní! Poznáme 9 písmenek, čteme slabiky i slova a zvládneme i první krátké věty. Přiřazování slabik k obrázkům nám nedělá problémy a úkoly na interaktivní tabuli máme nejraději. Živou abecedu jsme dočetli,... co bude dál?  

V pátek 20. 11. 2015 přišla ta správná chvíle. 

 
 

Zážitek, na který snad děti dlouho nezapomenou. Všichni prvňáčci, po vzoru dávných rytířů, byli ve školní knihovně pasováni Královnou Marií I. na čtenáře. Královna knihovny Marie Kloudová, oděna do pasovacího pláště, poklepala mečem na rameno všem chlapcům, růží děvčatům, pronesla pasovací formuli a pasovala je tímto na čtenáře. Na stvrzení a na památku této slavné chvíle dostal každý čtenář svou Pamětní pasovací listinu, záložku a svou první knihu, kterou již brzy přečte celou sám - SLABIKÁŘ. 

Přejme našim nejmladším čtenářům, ať je knihy provázejí životem, neboť čas nad nimi strávený je tou nejlepší investicí.                                                                                        

 

 
Tvorba INTERNETOvých stránek