Archiv


Popřáli jsme maminkám

Dne 15. 5. 2016 se uskutečnila ve velké tělocvičně ZŠ a ZUŠ školní akademie pořádaná ke Dni matek. Žáci pod vedením svých učitelů pečlivě nacvičovali program pro své maminky. Proto patří všem obrovský dík, protože každý se úkolu ujal velmi svědomitě a zodpovědně.

 
 

Terezka Končitíková a Saša Fiala z deváté třídy nás vzorně provázeli celým programem. Děti z první třídy maminkám popřály básničkami a tanečky, zaposlouchali jsme se také do vítězných básní recitační soutěže jednotlivých kategorií, 3.A si postěžovala na naši mládež a 3.B prozradila, jak je to opravdu s našimi příjmeními. Na začátku programu se také tancovalo: lidové tance předvedly děti z Javorinky – do kroku jim hrála dětská cimbálová muzika. Páťáci všem ukázali, jak se správně hraje fotbal a hokej. Moderně zatančily děti z Tanečního oboru ZUŠ. Na závěr zazpíval maminkám Sboreček. Věříme, že připravený program se všem líbil. Pro maminky a babičky byl připraven s láskou a s velkou snahou předvést vše co nejlépe.

Velké poděkování patří vybraným žákům devátých a osmých tříd, protože s velkou ochotou pomáhali chystat nářadí a mikrofony během celého představení. Jiní zase ochotně a s velkou snahou pomáhali v zákulisí. Je nutné poděkovat SRPDŠ za zajištěné občerstvení vystupujícím dětem. Děkujeme zvukařům Ing. Jiřímu Novákovi a jeho synu Jirkovi za výborné ozvučení a osvětlení nejen na nedělním představení, ale také na generální zkoušce konané ve čtvrtek 12.5.2016. Nemalé poděkování patří všem rodičům, kteří se akademie pořádané ke Dni matek zúčastnili.

Fotografie ze školní akademie si můžete prohlédnout na webových stránkách naší školy. wwwzsstrani.cz         

 
Tvorba INTERNETOvých stránek