Archiv


Zápis do 1.tříd

Na základě novely školského zákona bude od letošního roku zápis do prvního ročníku základního vzdělávání probíhat v době od 1. dubna do 30. dubnaMísto a dobu zápisu stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek