Archiv


Vánoční besedování se seniory

Advent je dobou čekání na Vánoce a my jsme přišli v úterý 19. prosince do domu s pečovatelskou službou tento čas maličko zpestřit. Žáci šestého a sedmého ročníku pod vedením p. učitelek si pro seniory připravili krátký program. 

 
 

Skladby, které žáci zahráli, připomněly známé pohádky a koledy. Zazněly verše a texty nejen o Vánocích, ale i rodném kraji a běhu života. Kořením programu byly anekdoty, pranostiky a lidová moudra tradovaná po generace. Po programu jsme si všichni společně připili vánočním punčem a ochutnali jsme perníčky, které napekli žáci osmého ročníku. Pod stromečkem všichni senioři našli osobní přáníčko vyrobené žáky naší školy.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek