Archiv


Dějepis trochu jinak - Karel IV.

Učivo o Karlu IV. si naši sedmáci letos trochu zpestřili. Nejdříve si zpracovali informace, které pak převedli na papír. Doplnili je vlastními i tištěnými obrázky tak, aby informační plakát o Karlu IV. odpovídal požadavkům. Připravili si shrnující otázky a „vyrazili“ do pátých tříd, kde si ve dvojicích vyzkoušeli roli učitele vlastivědy. Někteří byli velmi rychlí, jiní se zpočátku styděli, všichni se však této úlohy zhostili zodpovědně. Dokazují to i fotografie. Pro každého to byla určitě dobrá zkušenost s výměnou informací. Fotky zde

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek