Archiv


Spolu hravě o dopravě

Je interaktivní pořad vytvořený pro žáky základních škol a realizovaný ve spolupráci s krajským koordinátorem bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Program hrazený z dotace KÚ Zlínského kraje zásadním způsobem přispívá ke zvýšení dopravní gramotnosti nejohroženějších účastníků silničního provozu.

 
 

Včerejších šedesát minut povídání a praktických ukázek nejčastějších rizik v běžném silničním provozu bylo podbarveno živými hudebními vstupy Ziggyho Horvátha. Při jízdě zručnosti na motokáře se žáci 6. – 9. Ročníku mohli pomocí speciálních brýlí přesvědčit o vlivu alkoholu, drog a jiných omamných látek na schopnost řidiče reagovat na běžné situace. Ve skupinách si také zasoutěžili a všichni byli odměněni malými dárky.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek