Výuka výtvarného oboru

Výtvarnému oboru ZUŠ vyučuje Mgr. Marta Macíčková a vyučování probíhá každou středu a čtvrtek následovně:
Středa - 14:00 - 16:15 - mladší žáci - 1. skupina
Čtvrtek - 14:10 - 16:25 - starší žáci - 2. skupina

 
 

Výuka probíhá podle učebních plánů výtvarného oboru ZUŠ a k hlavní náplni patří plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba a výtvarná kultura. Základní studium je rozděleno do dvou stupňů studia. I. stupeň má 7 ročníků. Je ukončen absolventskou prací žáka. Návazný II. stupeň trvá 3 roky.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek