Kde domov můj

Slavnostní koncert a vernisáž výstavy ke stoletému výročí republiky, který se uskutečnil 12. listopadu 2018, byl opravdu mimořádnou akcí k uctění významného výročí našeho státu. Chtěli jsme přimět účinkující i posluchače, aby se zamysleli nad tématy DOMOV, RODINA, VLAST, HRDINSTVÍ SOUNÁLEŽITOST A POSPOLITOST. Vzpomněli jsme také sedmisté výročí naší obce Strání a uvědomili jsme si, jaké máme štěstí, že žijeme tady a teď. Děkujeme všem vystupujícím a vystavujícím muzikantům, výtvarníkům a literátům. Není možné všechny vyjmenovat, bylo jich tolik… Chcete-li, podívejte se na fotky.  

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek