Kde domov můj

Českou hymnu snad všichni známe. Pojďme si ji u příležitosti říjnového státního svátku zazpívat nebo zahrát. ZUŠka vyhlašuje soutěž pro žáky nebo celé rodiny: „Kde domov můj“ Nahrávky zpěvu nebo hry na nástroj posílejte na prikrylova@zsstrani.cz nebo přes MS Team ZUŠka Strání sborovna - ac65b45c.zsstrani.cz@emea.teams.ms

 
 

Jestli máte mezery, pojďte si naši hymnu připomenout. Kde domov můj je původně píseň o dvou slokách, složená pro postavu slepého houslisty v divadelní hře Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka z roku 1834. Píseň brzy zlidověla a stala se českou vlasteneckou hymnou. V roce 1918 se její první sloka stala českou částí československé státní hymny, v níž byla následována první slokou nynější hymny slovenské (Nad Tatrou sa blýska. 1.1.1993, se slovenská část jednoduše oddělila a vznikla česká hymna.Česká státní hymna Kde domov můj patří podle zákona České národní rady č. 3/1993 Sb. mezi státní symboly České republiky a ty lze podle § 1 zákona 352/2001 Sb. užívat jen vhodným a důstojným způsobem. Státní hymnu lze podle § 12 zákona 352/2001 Sb. hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to obvyklé.

 

Víte, že původní píseň má další sloky? A že existují regionální varianty pro Moravu či Slovensko? A že se za první republiky zpívala i německy a maďarsky? To jsou věci, viďte. Přitom nebyla jedinou kandidátkou na hymnu, různých vlasteneckých písní je plno. Třeba známé “Čechy krásné”, ale to je spíš regionální píseň, stejně jako “Jsem Moravan”, která se považuje za neoficiální hymnu Moravy. Česká hymna má ale i chorvatskou či slovinskou variantu, tam se zpívá jako lidová píseň. Ale “Kde domov můj” nebyla jedinou hymnou našeho národa. Byl tu onen známý Svatováclavský chorál nebo duchovní píseň Hospodine pomiluj ny. A za Rakouska-Uherska jsme museli zpívat rakouskou hymnu, měla dokonce českou variantu a zněla jako současná německá.

 
Přiložené soubory
Kde domov můj.pdf
 
Tvorba INTERNETOvých stránek