Výchovný koncert pro MŠ

Dne 30. března se v dopoledních hodinách uskutečnil v hudebně školy výchovný koncert žáků ZUŠ Strání, který byl věnován dětem z MŠ Strání a Květná. Hlavním cílem tohoto koncertu bylo, ukázat dětem hudební nástroje, na které se v naší ZUŠ vyučuje a vzbudit zájem dětí o hru na hudební nástroj.

 
 

Úvod koncertu patřil smyčcovým nástrojům, které se představily v celé své kráse a v různých velikostech. Zazněly housle, violoncello a kontrabas. Z dechových nástrojů si děti vyslechly zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku a baskřídlovku. Program dále pokračoval hrou na klávesové nástroje, a to na klavír a elektronické klávesy. Závěr koncertu patřil akordeonům, na které dětem zahráli manželé Bánovcovi, kteří by rádi vyučovali hře na tento hudební nástroj v naší ZUŠ. Děti z MŠ byly velmi pozorné a šikovné. Odpovídaly na nejrůznější otázky ze světa hudby a také si zazpívaly. Poděkování patří všem účinkujícím a jejich učitelům, kteří je na vystoupení připravili a rovněž naší milé návštěvě z MŠ.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek