Výtvarný obor ZUŠ

V pondělí 5.června 2023 se žáci výtvarného oboru ZUŠ vydali na 63. ZLÍN FILM FESTIVAL. Po příjezdu jsme nejprve navštívili jednu z budov UTB Zlín, kde jsme si společně prohlédli výstavu Studio Kamarád Jů a Hele. Pro starší žáky následovala projekce s názvem Lepší profil, a poté beseda na dané téma s Johanou Bázlerovou. Mladší žáci se přesunuli do Parku Komenského, kde měli připravený výukový program Tonda Obal na cestách s plněním úkolů. Poté jsme sledovali promítání pohádek ve stanu, prohlédli si Studio Déčko a vyzkoušeli spoustu doprovodné zábavy.  

 
 
 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek