Společná výstava ZUŠ Uh. Brod a ZUŠ Strání

Ve středu 3. listopadu 2010 se děti z oddělení starších žáků VO ZUŠ Strání zúčastnili slavnostního zahájení 1.společné výstavy prací žáků ZUŠ Uherský Brod a ZUŠ Strání, kde se prezentovaly  práce, které děti vytvořily na společném dvoudenním plenéru na Maršově.

 
 

Po zahájení a uvítání obdrželi autoři výtvarných prací pamětní listy. Výstavu jsme si prohlédli a chvilku jsme strávili ve výtvarném oddělení, kde jsme si povídali. Plenérem na Maršové byla odstartovaná spolupráce obou ZUŠ – VO. Věříme, že společné akce, které nás čekají budou úspěšné a prospěšné pro obě školy.

Ještě před vernisáží jsme navštívili Galerii v Panském domě. Malby, kresby a plastiky moravských a slovenských výtvarných umělců nás potěšili, obzvlášť obrázky pana Knotka a pohledy na Strání.

Odjížděli jsme spokojeni a plní dojmů.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek