Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba

V letošním roce uběhne 800 let od narození Přemyslovny sv. Anežky České, která je mimořádnou postavou našich dějin. Její životní dílo, osobní vlastnosti a význam v dějinách ji činí v mnoha směrech vzorem jednání i pro současnou společnost. Aby se děti a mladí lidé blíže seznámili s touto velkou českou ženou, MŠTM ku příležitosti výročí  Přemyslovny sv. Anežky České vyhlásilo celostátní výtvarnou soutěž, kterou organizovala ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku.

 
 

 Zapojili se i žáci naší školy. Nejdřív proběhla třídní kola. Děti pracovaly se zaujetím, pro vyjádření obsahu si mohly  zvolit libovolnou techniku. Vybrali jsme 11 prací a odeslali. Velmi nás potěšilo, když jsme v dopise od organizátorů četli:

            „Máme tu čest vám oznámit, že žákyně vaší školy KATEŘINA KRATKOVÁ získala 3. místo v kategorii ZŠ 13 – 15 let.“

            Odborná porota posuzovala 3542 výtvarných prací zaslaných z 437 škol z celé České republiky.

Vedení ZŠ a ZUŠ gratuluje Katce k úspěchu v takové konkurenci.

 
  ObrázkyTvorba INTERNETOvých stránek