Výchovný koncert pro MŠ

Dne 27. dubna se v dopoledních hodinách uskutečnil v hudebně školy výchovný koncert žáků ZUŠ Strání, který byl věnován dětem z MŠ Strání a Květná. Hlavním cílem tohoto koncertu bylo, ukázat dětem hudební nástroje, na které se v naší ZUŠ vyučuje a vzbudit zájem dětí o hru na hudební nástroj.

 
 

Úvod koncertu patřil klávesovým nástrojům, a to klavíru a elektronickým klávesám. Z dechových nástrojů si děti vyslechly zobcovou flétnu, klarinet a baskřídlovku. Zazněly rovněž housle, violoncello a kontrabas. Závěr koncertu patřil akordeonu, na který dětem zahrál pan učitel Róbert Bánovec, který by rád vyučoval hře na tento hudební nástroj v naší ZUŠ. Děti z MŠ byly velmi pozorné a šikovné. Odpovídaly na nejrůznější otázky ze světa hudby a také si zazpívaly. Poděkování patří všem účinkujícím a jejich učitelům, kteří je na vystoupení připravili a rovněž naší milé návštěvě z MŠ.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek