BUDOUCÍ PROFESIONÁLOVÉ PŘIJETÍ ŽÁKŮ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Naše mladá ZUŠka už má své první úspěchy v přijímacím řízení na střední školy.

V hudebním oboru je přijata ke studiu na konzervatoř ADÉLA BRUŠTÍKOVÁ,  žákyně ze třídy paní učitelky Anny Přikrylové.

ANNA ČANKYOVÁ  od paní učitelky Nikoly Stolaříkové z výtvarného oboru byla přijata na UMPRUM Uherské Hradiště a Střední odbornou školu Luhačovice obor Design a tvorba keramika.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek