Učební osnovy ZUŠ

ZUŠ Strání poskytuje vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, žákům základních, středních a vyšších odborných škol ve věku od 5 let. Ve všech oborech je výuka vedena podle učebních plánů, schválených MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod. č. j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek