Soutěže ve školním roce 2013/2014

Žáci naší školy se zúčastnili Národní soutěže ZUŠ vyhlašované Ministerstvem školství ČR a Mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace.

 
 

Národní soutěž ZUŠ pro školní rok 2013/2014 vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Žáci naší školy se zúčastnili Národní soutěže ZUŠ vyhlašované Ministerstvem školství ČR. Ve školním roce 2013/2014 se soutěžilo ve hře na klavír a na housle. V klavírní soutěži bojovala úspěšně Lucie Pavlušová a získala ve své kategorii 1. místo. V houslové soutěži nás reprezentoval Daniel Bruštík, získal 3. místo. Nejúspěšnější byl houslista Šimon Bruštík, který vybojoval 1. místo s postupem do krajského kola, kde získal krásné 2. místo. Gratulujeme!

 

Mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace

Mezinárodní houslová soutěž Josefa Muziky v Nové Pace je prestižní akce věnovaná nadaným mladým houslistům. Setkávají se zde každoročně, aby poměřili své houslové umění a hlavně aby získali interpretační zkušenosti a navázali přátelství se svými hudebními vrstevníky. V roce 2014 se konala již pošestnácté. Do soutěže se přihlásilo celkem 62 houslistů ve věku od šesti do osmnácti let. Náš mladý nadaný houslista Šimon Bruštík soutěžil ve III. kategorii (děti ve věku 10 – 11 let), pro kterou je soutěž již dvoukolová, proto musel mít připravenou do soutěže nejen povinnou skladbu (Luboš Fišer „Amoroso“), ale ještě další dvě – romantickou nebo postromantickou a ve druhém kole pak barokní nebo klasickou skladbu. Za svůj krásný odvážný výkon získal ČESTNÉ UZNÁNÍ. 

 
Tvorba INTERNETOvých stránek