Soutěže ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Strání poskytovala ve školním roce 2014/2015 kvalitní vzdělávání svých žáků v uměleckých oborech.

 
 

Žáci vystupovali na veřejných koncertech, pomáhali svými vystoupeními Sboru pro občanské záležitosti, byli součástí tradičních kulturních akcí obce, hráli na vernisážích, vystavovali svá díla na výstavách a dílničkách, zúčastnili se také různých soutěží. V okresním kole soutěže základních uměleckých škol vyhlášené MŠMT 2014/2015 ve hře na lidové nástroje a v komorní a souborové hře na lidové nástroje získala hudecká muzika Strání krásné 2. místo. V soutěži Komiks Kunovice bylo uděleno našim žákům několik cen: v 1. kategorii 2. místo, ve 2. kategorii 3. místo a ve 3. kategorii 2. místo. Pěkných výsledků dosáhli rovněž na soutěžích, které probíhaly v rámci spolupráce se ZUŠ Uherský Brod a Dolní Němčí.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek