Koncert pro mámy a táty

Koncert hudebního oboru ZUŠ 9. května byl věnován maminkám ke Svátku matek a také tatínkům. Jsou to právě rodiče, kteří ovlivňují nejvíc vývoj dětí. Bez jejich podpory by nevyrostl žádný muzikant. 

 
 

Pomáhají nám učitelům s výchovou mladých hudebníků, sledují jejich pokroky, fandí při koncertech, ale hlavně hlídají domácí přípravu žáků. Muzikantské řemeslo vyžaduje kromě talentu pořádné a pravidelné cvičení. K ovládání nástroje si musí žáci osvojit neustálým opakováním a vylepšováním spoustu dovedností, zkrátka se to nedá nijak ošidit. Našim sólistům a potažmo jejich rodičům můžeme jejich výkony jen závidět. Potlesk si zasloužili: Markéta Popelková, Petra Tinková, Ladislav Kolaja, Michaela Fojtíková, Marika Mahdalová, Kateřina Strommerová, Magdalena Karlíková a Šimon Bruštík. Úvod a závěr koncertu ovšem patřil zpěvu, který se na naší škole úspěšně rozvíjí. Potěšil nás sbor Kataríny Bánovcové a sboreček Klárky Kolajové, který za nás popřál: „Máme vás rádi, mámy, tátové!“ 

 
  Obrázky

Tvorba INTERNETOvých stránek