Výlet výtvarného oboru na Žabku

Dne 9. 9. 2009 se uskutečnil výlet žáků výtvarného oboru ZUŠ pod vedením Mgr. Marty Macíčkové na rybník „Žabka" ve Strání, který byl spojen s přímou výukou v přírodním prostředí. Cílem této akce bylo zprostředkovat dětem přístup k přírodě a navázat k ní hlubší vztah.

 
 

Práce žáků výtvarného oboru má v tomto školním roce 2009/2010 tématické zaměření: „ Vodník Karpátek vypráví...." , a proto návštěva místního rybníka, spojená s výtvarnými aktivitami, byla pro děti velkým přínosem. Děti se snažily o výtvarný přepis skutečnosti formou kresby a frotáže, pozorovaly krajinu a prováděly výtvarné hry /viz. fotogalerie/.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek