Dotace ZL kraje


Dotace od Zlínského kraje na podporu dopravní výchovy v naší škole

V červenci letošního roku jsme požádali Zlínský kraj o jednorázovou neinvestiční dotaci na podporu dopravní výchovy z těchto důvodů:

 
 

V červenci letošního roku jsme požádali Zlínský kraj o jednorázovou neinvestiční dotaci na podporu dopravní výchovy z těchto důvodů:

1) Dle obecné situace v dopravním provozu je zcela zřejmé, že cílenou dopravní výchovu je nutné zahájit u nejmladších dětí a věnovat se jí pravidelně. Pokud je teorie pravidelně doplňována praktickými činnostmi při řešení různých dopravních situací na dětském hřišti, pak je šance, že se děti budou i ve skutečném silničním provozu chovat dle předepsaných pravidel a norem. Proto je naším cílem obohatit výuku dopravní výchovy o praktická řešení dopravních situací, která umožní zařízené dopravní hřiště v areálu školy.

2) Součástí školního vzdělávacího programu Základní školy Strání je od školního roku 2007/2008 i jednodenní projekt pro žáky 1. až 5. ročníku s názvem Bezpečně na silnici. Vedle zjišťování a rozšiřování teoretických znalostí dětí je naplánována i jízda zručnosti na koloběžkách a kolech. V současné době s obtížemi řešíme zajištění značek a překážek pro jízdu zručnosti pro tento jeden den. Naším cílem je proměnit stávající asfaltovou plochu v dětské dopravní hřiště, kde se budou naši žáci i děti z MŠ Strání věnovat praktickým činnostem v rámci dopravní výchovy po větší část školního roku.

3) I nadále se budeme účastnit cyklistického výcviku na dětském dopravním hřišti v Uherském Brodě. Naši žáci budou však již lépe teoreticky i prakticky vybaveni.
v Rada Zlínského kraje naši žádost projednala a rozhodla kladně. Následně tak mohlo dojít k podpisu smlouvy mezi naší školou a Zlínským krajem. Z této dotace pořizujeme v současné době překážky pro jízdu zručnosti a dopravní značky. Dotace bude proúčtována do konce letošního roku a na jaře příštího roku bude zrealizován celý projekt zaměřený na zkvalitnění výuky v oblasti dopravní výchovy na naší škole.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek