Školní družina


Informace o zájmové činnosti žáků

V letošním školním roce se přihlásilo do zájmové činnosti školního klubu 59 žáků a do zájmové činnosti školní družiny 90 žáků.

 
 

Ve školním klubu měli žáci na výběr z 5 zájmových kroužků: Odbíjená, Konverzace – AJ, Taneční I., Taneční II., Stolní tenis. V ZČ ŠD pracuje 8 kroužků:  Relaxáček, Sportovní hry III.A, Sportovní hry III.B, Javorinka, Sportovní hry, Dyslektická náprava, Výtvarný kroužek, Zpěv pro radost. Každý z žáků si mohl vybrat podle svých zájmů a zálib. Někteří se přihlásili do dvou i více kroužků. Většinu vedoucích tvoří učitelé naší školy, ale máme i externí vedoucí. Každý zájemce o daný kroužek musel odevzdat vyplněnou přihlášku, podepsanou od rodičů, kterou odevzdal třídnímu učiteli. Takže každý rodič má přehled, jak jeho dítě tráví volný čas a kde se v určitou dobu nachází. Pro větší informovanost rodičů a veřejnosti je určena také tabulka se seznamem všech zájmových kroužků, s uvedením všech potřebných údajů, která je uveřejněna na webových stránkách naší školy. Ve školním klubu se žáci zdokonalují v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tráví tu část svého volného času a je důležité, aby je pobyt ve ŠK těšil, měli radost s činnosti a povzbudili svou zvídavost i ctižádost. Klub rozvíjí osobnost dítěte, pomáhá mu dosažení úspěchu. Nejvýznamnější je vhodná motivace a povzbuzování dospělým.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek