Soutěže


Vápenky

Nejpřirozenějším pohybem je pro člověka chůze, proto se ve středu 18. 4. 2018 vydalo 58 žáků z osmých a devátých tříd v rámci tělesné výchovy a míčových her na turistický výšlap na Vápenky. Pod vedením tří vyučujících vyšli za velmi pěkného počasí cca ve třináct hodin ze školy.  Trasa vedla přes Dolinu na Kobelňanskou a průsekem od Kamenné búdy až na bývalé koupaliště na Vápenkách. Zpět se vraceli částečně stejnou cestou, jejíž závěr ale vedl kolem rybníka. Až na pár puchýřů zvládli všichni cestu bez problémů a vrátili se příjemně unavení.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek