Soutěže


Botanická exkurze - vstavačovité

Jako každý rok se žáci sedmého ročníku vydali poznávat krásu našich orchidejovových luk, na kterých mohli vidět kvetoucí vstavač majový, vstavač kukakačka, vstavač mužský, bradáček vejčitý, okrotici bílou, vstavač bledý a také nádherný, velmi vzácný tořič čmelákovitý. Mimo orchideje se žáci seznámili také s krásným, vzácným a velmi nenápadným kosatcem trávolistým. Součástí exkurze bylo také poznávání běžně rostoucích rostlin. Mnoho žáků se dostalo i na místa, na kterých byli poprvé v životě a poznali tak i své blízké okolí.  Fotky zde.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek