Soutěže


Návštěva ČOV a úpravny vody

V rámci všeobecných informací o naší obci a znalostí o vodě navštívili žáci čtvrtých a osmých tříd čističku odpadních vod a úpravnu vody ve Květné. Dozvěděli se spoustu nových informací o způsobu úpravy vody k pití, statistiky spotřeby vody v naší obci, jakož i o tom, co se děje s vodou po jejím použití na čističce. Žákům se exkurze líbila. Velké poděkování patří panu Guričovi a paní Breznické, kteří žáky těmito zařízeními provedli.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek