Soutěže


Druháci u hasičů v Uherském Brodě

Na úterý 30. května 2019 jsme se nesmírně těšili, neboť  jsme byli pozvaní k profesionálním hasičům v Uherském Brodě. Ti nás přivítali  jako staré známé, jelikož  už nám o různých nebezpečných situacích, ve kterých bychom se mohli ocitnout, vyprávěli v naší škole už na podzim a radili nám, jak se při nich máme zachovat.

 
 

    Při dnešní  exkurzi nás seznámili s veškerou technikou a vybavením, které při svém povolání mají k dispozici a předvedli nám názorné ukázky, jak postupují  při zásazích. Dozvěděli jsme se, jaké ochranné obleky používají při ohrožení ohněm, chemikáliemi, při zásazích na vodní ploše, co používají pro zafixování zraněných, prohlédli jsme si vybavení hasičských aut zvenku i zevnitř, práci plošiny, poslechli jsme si poplašný signál, prohlédli jsme si šatnu připravenou k okamžitému výjezdu a  mnoho jiných zajímavých věcí. Exkurze se všem velmi líbila a do školy jsme se vrátili nadšení.

    Děkujeme hasičům  za pěkný přístup, množství informací a nevšedních zážitků a přejeme jim hodně zdraví, sil a úspěchů v jejich náročné práci.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek