Soutěže


Geologická exkurze

V pátek se naše škola zapojila do projektu Evropské unie, který se snaží zvýšit podvědomí žáků o geologii a pedologii. Nejprve si žáci během přednášky zopakovali základní pojmy týkající se neživé přírody, vymysleli projekt rekultivace starých opuštěných lomů, který si museli obhájit a nakonec vyšli do přírody, kde plnili praktické úkoly a mohli tak  získané znalosti uvést do praxe. 

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek