Soutěže


Exkurze III. B v Obecním úřadě Strání

    Ve čtvrtek 3.10.2019 jsme se plni očekávání vydali do Obecního úřadu Strání.

    Sotva jsme tam dorazili, hned u vchodu nás uvítala Ing. Eliška Málková, která se nás ujala a provedla nás pěkně  opravenou budovou a celou dobu se nám věnovala. Vysvětlila nám, jaké záležitosti zde občané vyřizují a co mají jednotliví zaměstnanci na starosti. Poštěstilo se nám i nachomýtnout se při hlášení obecního rozhlasu.

 
 

Exkurzi jsme zakončili v zasedací síni, kde jednají zastupitelé obce. Tam se nám věnoval i starosta obce  pan Antonín Popelka, který nám vyprávěl o historii obce a seznámil nás s tím, o co všechno se musí obecní úřad starat. Další zajímavosti nám připravila paní matrikářka Mgr. Michaela Grebíková, která nám umožnila nahlédnout do starých matričních knih i do pamětní knihy, kde jsme nacházeli svá jména  při příležitosti vítání občánků.

    Během exkurze jsme se seznámili i s panem místostarostou panem Marianem Flekačem a na rozloučenou jsme dokonce dostali sladkosti, reflexní bezpečnostní pásky a Straňanský Quest, podle něhož můžeme vypátrat poklad, který se nachází pod Javořinou.

    Exkurze se nám moc líbila a – kdo ví - možná, že  v budoucnu někteří z nás usednou v zasedací síni jako zastupitelé nebo dokonce bude někdo z nás  zvolený jako starosta obce Strání.

    Všem, kteří se nám v obecním úřadě věnovali, děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v jejich náročné práci a spokojené občany v naší krásné obci.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek