Soutěže


Na exkurzi v Obecním úřadu Strání

    Ve středu 13.10.2021 se žáci III.B vydali na exkurzi do Obecního úřadu ve Strání.

Celým obecním úřadem nás provázela paní Ing. Michaela Luzarová, která nám dovolila nahlédnout do jednotlivých kanceláří. Tam nás také mile přivítaly všechny zaměstnankyně obecního úřadu, které ochotně vysvětlovaly dětem, co mají na starosti. Dokonce si žáci mohli vyzkoušet nanečisto i hlášení do místního rozhlasu, z čehož byli velmi nadšení. V zasedacím sále nejdřív dostali čaj a pak se jim věnoval i pan starosta Antonín Popelka, který jim pověděl zajímavosti o Strání a plánech obce, které jistě přispějí ke spokojenosti občanů. Další zajímavosti jim ukázala paní matrikářka Ing. Dagmar Nováková, která jim umožnila prohlédnout si matriční knihy. Děti nejvíc zaujaly zápisy o vítání občánků, kde se mnozí z nich i našli. Nakonec ještě dostali omalovánky a sladkosti. Exkurze se jim velice líbila.

    Děkujeme všem zaměstnancům obecního úřadu za vstřícnost a milé přijetí a přejeme jim hodně zdaru a spokojených občanů.

 
 
 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek