Soutěže


Vodohospodářská exkurze 8. A

V minulém týdnu se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze na vodohospodářské objekty v Květné. Podívali se, odkud se jímá voda a zjistili, jak se musí upravit, aby byla pitná. Víte, že objem vody v koupališti by vydržel zásobovat Strání dva dny? Následně jsme se přesunuli na čistírnu odpadních vod. To, jakými procesy musí voda projít, aby bylo možné ji v co nejlepší kvalitě zase vrátit zpět do vodního toku, bylo pro mnohé žáky překvapením.

Děkujeme pracovníkům úpravny vody a ČOV za čas, který si na nás udělali.

Fotky ve fotogalerii

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek