Soutěže


Přírodovědná exkurze

Žáci 7. ročníku se zúčastnili tradiční přírodovědné exkurze, při které prošli trasu přes Štrbáň k PP Mechnáčky. Cestou se blíže seznámili s místní květenou a zvířenou, ale také s historií využívání krajiny. Nejvíce pozornosti pak bylo věnováno orchidejím, kterých jsme objevili 6 druhů. Doufejme, že pro žáky nebyla exkurze jen chvílí strávenou na čerstvém vzduchu, ale že i přispěla k uvědomění si jedinečnosti a důležitosti zdejší přírody.

Autory fotografií jsou T. Knotová, M. Maslaňak a J. Popelková.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek