Soutěže


Projektový den v muzeu

V pondělí 20.6. třída 3.A vyrazila do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě na program Putování historií královského města. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o středověkém městě. Ve skupinách jsme skládali puzzle pečeti a plánku města Uherský Brod. Také jsme si vyslechli pověst o Černém Jankovi, který toto město zachránil před obléháním nepřátelských vojsk. Potom jsme měli možnost vyzkoušet si, jaké to asi bylo být středověkým zvědem. Dostali jsme za úkol napsat zprávu tajným písmem a nakreslit plánek města. Protože zvědové pracovali v noci, i my jsme měli úkol ztížený. Pracovali jsme v pološeru, ale vše jsme zvládli. Nakonec jsme si ještě prohlédli nově otevřenou výstavu Krojový bál panenek. Dostali jsme také pracovní list, který jsme společně dokončili další den ve škole. Velké díky patří panu Provodovskému za poutavě připravený program. foto.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek